USTALIK EĞİTİMİ İNSAN SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SORULARI ve CEVAPLARI

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum8 Mayıs 2014

USTALIK EĞİTİMİ

 

İNSAN SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SORULARI

 

Soru-1-Atölye ve işyerlerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa

Zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemi,planlı ve ilmi çalışmalara ne denir?

A-kaza                  B-iş güvenliği                    C-ilk yardım                   D-hepsi

Soru-2-İş güvenliğinin amacı nedir?

A-üretim güvenliğini sağlamak                      B-malzeme sağlamak

C-çevre güvenliğini sağlamak                        D-techizat sağlamak

Soru-3- İş güvenliğinin amacı nedir?

A-makine sağlamak                                       B-işletme güvenliğini

C-malzeme sağlamak                                    D-techizat sağlamak

Soru-4-İş güvenliği ile ilgili kuruluş hangisidir?

A-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı     B-TSE

C-Çevre Bakanlığı                                         D-Enerji bakanlığı

Soru-5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  bağlı kuruluş hangisidir?

A-Üniversiteler                                           B-Belediyeler

C-İşçi sendikaları                                        D-İş müfettişleri

Soru-6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  bağlı kuruluş hangisidir?

A- İşçi sendikaları                                     B-Muhtarlıklar

C-İş Güvenliği Müfettişleri                       D-Basın ve Yayın Organları

Soru –7-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı  kuruluş hangisidir?

             A-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi     B-Meslek hastalıkları hastanesi

C- İşçi sendikaları                                      D- Belediyeler

Soru –8– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  bağlı kuruluş hangisidir?

A- Belediyeler                                           B–İşçi sendikaları

C-Milli Eğitim Bakanlığı                          D- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi

Soru-9- İş güvenliği ile ilgili kuruluş hangisidir?

A-Sosyal Sigortalar Kurumu                    B– İşçi sendikaları

C- Çevre Bakanlığı                                   D-Hepsi

Soru-10– İş güvenliği ile ilgili kuruluş hangisidir?

A- Milli Eğitim Bakanlığı                         B-Sağlık Bakanlığı

C- Üniversiteler                                        D- Hepsi

Soru-11-Üretim unsurlarının temelini oluşturan en önemli faktör nedir?

A-insan faktörü              B-makineler                 C-atölyeler              D-hepsi

Soru-12-İşyeri sahibinin mesuliyeti nedir?

A-tatile gitmek                                               B-işyerini kapatmak

C-işçinin güvenliğini sağlamak                     D- İşçi sendikasına katılmak

Soru-13-İşçilerin mesuliyeti nedir?

            A-işe geç kalmak                                           B-İş güvenliğini kurallarına uymak

            C-Amirlerine karşı çıkmak                            D- İş güvenliğini kurallarına uymamak

Soru -14-İşverenin makinelerin kullanılmasından doğacak tehlikelere karşı ne yapması gerekir?

              A-kazalara karşı tedbir almak                     B-makinelerin bakımını yaptırmak

C-işçileri eğitmek                                        D—Hepsi

Soru-15-İşverenler işyerlerinde meydana gelen kazaların en geç  kaç gün içinde bildirmek        zorundadırlar?

A-iki hafta içinde            B-iki gün içinde   C-bir hafta içinde     D-hemen

 

 

Soru-16-İşveren kazaları nereye bildirir?

A–Sağlık Bakanlığına                                B- Çevre Bakanlığına

C-Bölme Çalışma Müdürlüğüne                D-İşçi Sendikalarına

Soru-17- İşveren kazaları nasıl  bildirir?

A-telefonla                 B-megafonla           C-diyafonla                 D-yazılı olarak

Soru-18- -İş güvenliği ile ilgili kuruluş hangisidir?

A- – Belediyeler                                           B-Meslek Hastalıkları Hastaneleri

C- Basın ve Yayın Organları                       D- Hepsi

Soru-19-Öncede planlanmamış, beklenmedik bir anda ortaya çıkan can ve mal kayıplarına neden olan olaya ne denir?

A-felaket                    B-kaza                     C-şok                      D-hepsi

Soru-20-Aşağıdakilerden hangisi kaza grubuna girer?

A-ev kazası                B-iş kazası              C-trafik kazası        D-hepsi

Soru-21-İş kazalarını meydana getiren etkenler nelerdir?

A-malzeme                B-makine ve techizat      C- çevre          D- hepsi

Soru-22- İş kazalarını meydana getiren etkenler nelerdir?

A-insan                     B-hava şartları          C-ücretler               D-iklim şartları

Soru-23-İşçinin olumsuz etkileyen  kazaların artmasına yol açan hususlar nelerdir?

A-fazla çalışma                      B-çok fazla iş yoğunluğu

C-mantıksız iş rejimi              D-hepsi

Soru -24–İşçinin olumsuz etkileyen  kazaların artmasına yol açan hususlar nelerdir?

A-fazla ve sürekli iş gücü harcama          B-işçinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan iş

C-sürekli gece vardiyası gibi durumlar    D-hepsi

Soru-25-İş kazalarının önlenmesinde alınacak tedbirler nelerdir?

A-Emniyetsiz durumları ortadan kaldırmak        B-Emniyetsiz davranışları önlemek

C-Çalışmada iyi yöntemlerin uygulanması         D-Hepsi

Soru-26- İş kazalarının önlenmesinde alınacak tedbirler nelerdir?

A-Otomasyona geçmek.                          B-Kişisel koruyucular kullanmak

C-İşçileri korumak                                  D-Hepsi

Soru-27-Bir kaza ve beklenmedik bir rahatsızlık sonucunda,kişinin içinde bulunduğu durumundan

Daha kötü duruma düşmesine önlemek için yapılacak ilk uygulama ve tedbirlere ne denir?

A-Şok                      B-İlk yardım                        C-Kaza                      D-Felaket

Soru-28-Aşağıdakilerden hangisi daha çok kazaya sebep verir?

A-Çevre                   B-İklim şartları                   C-İnsanlar                  D-Felaket

Soru-29-Aşağıdakilerden hangisi kazaların özeliklerini taşır?

A-Kazalar aniden meydana gelmez

B-Kazaların önceden tahmin etmek mümkündür.

C-Kazaların çoğu önlem alınarak  önlenebilir

D-Kazalara karşı önlem almak mümkün değildir

Soru-30-Türkiye2de en fazla ölümle sonuçlanan kaza türü hangisidir?

A-İş kazası               B-Trafik kazası                 C-ev kazası               D-Spor kazası

Soru-31-Aşağıdakilerden ilk yardımın öncelikle hedefi hangisidir?

A-Kanamayı durdurmak                                       B- Yaralıyı hastaneye götürmek

C-Hastayı lüzumsuz yere  fazla soymak              D-Temiz hava sağlamalıdır

Soru-32-İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yaralının hayatını kurtarmak                           B-Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak

C-Basına haber vermek                                        D-Yaralıya moral vermek

Soru-33-Kazazedeye ilkyardım nerede uygulanır?

A-Kazanın olduğu olay yerinde                         B-Yolda,sevk edilirken

C-Hastanede,ilk yardımcı tarafından                  D-İlkyardımın yapılacağa yer önemsizdir

Soru-34-Acil yardım haberleşmesinde iletilecek  mesaj nasıl olmalıdır?

A-Kısa,öz,anlaşılır           B-Ayrıntılı,açıkça         C-Yazılı                   D-Şifreli

Soru-35-Çok sayıda yaralı olduğu iş kazalarında en son taşınması gerekli hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şoka girmekte olanlar                     B-Solunum zorluğu çekenler

C-Kol kemiği kırılanlar                       D-Kanama geçirenler

Soru-36-Kaza yerinde öncelikle hangi hedef gözetilir?

A-Solunumu duranlara suni solunum yapılması.

B-Yaralının ve yaranın dış etkenlerden korumak

C-Yaralıların taşınmaya hazırlanması

D-Kazazedelerin dikkatlice ve süratle sevk edilmesi

Soru-37-Kaza yerinden kazazedenin sağlık kuruluşuna sevki ilkyardımın hangi aşamasında?

A-Birinci                           B-İkinci                       C-Üçüncü          D-Sonuncu

Soru-38-Kimler kalp masajı yapılır?

A-Solunumu durmuş olana                           B-Kalbi 20 dakika önce durmuş olana

C-Kalbi 3-5 dakika durmuş olana                 D-Kalbi düzensiz çalışanlara

Soru-39-Ağızdan ağza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakiler hangisi gözlenir?

A-Nabız atışları         B-Göğüs hareketleri.        C-Kalp atışları        D-Dudak hareketleri

Soru-40-Solunum zorluğu olan kimseye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A-Sırt üstü yatırılıp,çene göğüse yaklaşacak şekilde  başının altına yüksekçe bir yastık

B-Yüz üstü yatırılıp karın altına yastık konur.

C-Yan yatırılıp,dil kontrol edilir,baş geriye eğilir.

D-Hiçbir şey yapmadan hastaneye sevk edilir.

Soru-41-Solunum durunca aşağıdakiler hangisi gelir?

A-Beyindeki kan kalbe gelir                                     B-Kalp atışı hızlanır.

C-Vücut sıcaklığı yükselir                                        D-Kandaki oksijen oranı azalır

Soru-42-Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olan kazazedelere yapılacak suni solunumuna

Ne kadar süre devam edilir?

A-Bir dakika      B-Beş dakika     C-On dakika    D-Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Soru-43-Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kazazedeye uygun pozisyonda     aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A-Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır.                                                                                                            –             B-Sırt kısmın ortasına vurularak soluk yolu açılır.

C-Karnına vurularak soluk yolu açılır

D-Ağızdan ağıza suni solunum yapılır

Soru-44-Besin zehirlenmesinde yapılacak ilk yardım nedir?

A-Hasta kusturulmalıdır                            B-Hasta fazla hareket ettirilmemelidir.

C-En kısa yoldan hastaneye götürülmelidir.(yanında zehirlendiği besin madde de olmalı)

Soru-45-Yetersiz kanlanma sonucu hücre fonksiyonlarının bozulmasına ne denir?

A-Elektrik çarpma              B-Yanma                C-Donma              D-Şok

Soru-46-Vücut ısısının soğuk hava etkisi  ile sıfırın altına düşmesi fonksiyonlarını kaybetmesine

Ne denir?

A-şok                        B-Yanma                     C-Donma                      D-Hepsi

Soru47-El ve yüzde morarmalar,kişinin konuşmasında güçlük ve hareketlerinde zayıflık neyin belirtisidir?

A-Donma                     B-Yanma                     C-Haşlanma                D-Şok

Soru-48-Yalnız sakat veya hasta olmamak değil,aynı zamanda fiziksel,sosyal ve ruhsal yönden de tam bir iyilik haline ne denir?

A-Meslek hastalığı     B-İş güvenliği              C-Sağlık                      D-İlk yardım

Soru-49-İnsan sağılığını etkileyen faktörler nelerdir?

A-Kişiye balı faktörler         B-İş makineleri        C-Malzeme             D-Hepsi

Soru-50- İnsan sağılığını etkileyen faktörler nelerdir?

A-İş makineleri           B-Malzeme         C-Çevreye balı faktörler       D-Hepsi

Soru-51-İş kazalarını önlemek için alınacak tedbirlerden hangisi işçinin direkt kendisi ile ilgilidir?

A- Emniyetsiz durumları ortadan kaldırmak   B- Emniyetsiz davranışları önlemek

C-Çalışmada seçilecek yöntemler                    D-Kişisel koruyucuları kullanmak

Soru-52-Düşmeler sonucu ortaya çıkan ve kemik bütünlüğünün bozulmasıyla sonuçlanan

Durum aşağıdakilerden hangisidir?

A-Burkulma                B-Çıkıklar                     C-Zorlamalar               D-Ezilmeler

Soru-53-Deri ve kemik arasındaki yumuşak dokuların harabiyeti ile kendisin, gösteren yanık tipi

Hangisidir?

A-1.derece yanık         B-2.derece yanık           C-3.derece yanık        D-4.derece yanık

Soru-54-Aşağıdaki belirtilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?

A-Kişi ayakta duramaz yıkılır                            B-Hasta havasızlıktan şikayet eder.

C-Hastanın rengi solar                                        D-Hasta heyecanlı olur

Soru-55-Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmelerinde ortaya çıkan belirtilerden değildir?

A-Göz bebeğinde küçülme          B kusma           C-Karında ağrı       D-Bulantı

Soru—56-Soluk borusuna yabancı cisim kaçtığında yapılacak en önemli ilk yardım nadir?

A-Parmakla Yabancı maddeyi çıkarılmaya çalışılmalıdır

B-Suni solunum yapılmalıdır

C-Kapalı kalp masajı yapılmalıdır

D-Hemen en yakın hastaneye götürülmelidir

Soru-57-Elektrik çarpmasında ilk veya en uygun ilk yardım hangisidir?

A-Elektrik düğmesi veya sigortadan elektriği kesmek

B-Hastaya suni teneffüs yapmak

C-Kapalı kalp masajı yapmak

D-Hastayı sıcak tutmak

Soru-58-Hangi durumda kesinlikle pamuk kullanılmamalıdır?

A-Yaralanmalarda       B-Kanamalarda         C-Yanıklarda         D-Çıkıklarda

Soru-59-Kalp ve şeker hastalığının daha sık görülmesi hangi özelliklere bağlıdır?

A-Biyolojik çevre özelliğine                            B-Kişisel özelliğe

C-Psikolojik özelliğe                                        D-Sosyal özelliğe

Soru- 60-İnanışların adalet ve töreler bağlı olarak ortaya çıkan durumlar insan sağlığını etkileyen faktörler içersinde görülür?

A-Kişisel özellikler     B-Biyolojik çevre    C-Fiziksel çevre        D-Sosyal çevre         Soru-61-Bir insanın sağılığının yaptığı işten zarar görmesi sonucu meydana gelen hastalığa ne    denir?

A-Yanma              B-yaralama             C-Meslek hastalığı             D-Psikolojik hastalığı

Soru-62-Büyüme ve gelişmeyi sağlayan besin grubumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A-Karbonhidratlar       B-Proteinler           C-Yağlar                      D-Vitaminler

Soru-63-Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminlerden  birisidir?

A-C vitamini                B-A vitamini         C-K vitamini               D-E vitamini

Soru-64- Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminlerden  birisidir?

A-E vitamini                B-A vitamini         C-K vitamini               D-B vitamini

Soru-65-Vücudun hayatsal faaliyetleri için gerekli olan enerjinin sağlayan besin grubu hangisidir?

A-Karbonhidratlar      B-Proteinler           C-Vitaminler              D-Mineraller

Soru-66-Vücut içindeki çeşitli olayları düzenleyici görevini yapan kimlerdir?

A-Yağlar              B-Proteinler               C-Vitaminler              D-Mineraller

Soru-67-Sindirim,solunum,görme ve üreme organlarının ve vücut yüzerinin sağlığı için

gereken   vitamin hangisidir?

A-A                      B-B                             C-E                            D-D

Soru-68-Kalsiyum ve fosforun ince barsaklarda emilmesini ve kemiklerde depo edilmesini sağlayan vitamin hangisidir?

A-A                      B-B                             C-E                            D-D

Soru-69-A vitaminin özelliklerini kaybetmesini önleyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

A-B vitamini        B-K vitamini               C-E vitamini             D-C vitamini

Soru-70-Eksikliğinde raşitizm denilen kemik hastalığına sebep olan vitamin hangisidir?

A-A                       B-B                             C-C                           D-D

Soru-71-Kansızlık hangi vitaminin eksikliğini gösterir?

A-A                       B-B                             C-C                           D-D

Soru-72-Zehirlenmelere ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan vitamin hangisidir?

A-A                       B-B                             C-C                           D-D

Soru-73-Diş etlerinde kanamalar,yorgunluk,tembellik,iştahsızlık hangi vitaminin eksikliğini gösterir?

A-A                       B-B                             C-C                           D-D

Soru-74-Vücut içinde birçok enzimin ve hemoglobin gibi proteinlerin yapısına giren madensel

Maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

A-Sodyum            B-Klor                       C-Kalsiyum              D-Magnezyum

Soru-75- Vücut içinde birçok enzimin ve hemoglobin gibi proteinlerin yapısı oluşturan kimlerdir?

A-Vitaminler        B-Yağlar                    C-Karbonhidratlar   D-Mineraller

Soru-76-Kemiklerin ve dişlerin oluşmasını,büyümesini ve gelişmesini kim sağlıyor?

A- Vitaminler       B- Mineraller             C- Yağlar                 D- Karbonhidratlar

Soru-77- D-vitaminin en önemli kaynağı aşağıdakilerindin hangisidir?

A-Güneş               B- Yağlar                    C- Proteinler             D- Karbonhidratlar

Soru-78-Meslek Bulaşıcı Hastalıklar aşağıdakilerindin hangisidir?

A-Şarbon               B-Tetanos                  C-Buruselos              D-Hepsi

Soru-79-Ülke gelirinin % de kaçı işçi sağlığı ve iş güvenliğine harcanmaktadır?

A-% 4                   B-% 6                         C-%12                       D-%8

Soru-80-Ülkemizde bir günde iş kazası ve meslek hastalıklarından meydana gelen kayıplar ne

Kadardır?

A-5 işçinin hayatını kaybetmesi ve on işçinin iş göremeyecek ölçüde sakatlanması.

B-çalışanların % 20

C-kayıp yok

D- çalışanların %80

Soru-81-Çalışma hayatını düzenleyici,işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışını sağlanmasını,

kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alınmasını sağlayan Bakanlık hangisidir?

A- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

           B-Orman Bakanlığı

C-Çevre Bakanlığı

D-Milli Eğitim Bakanlığı

Soru-82-İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı iş güvenlik tedbirlerini almak kimin görevidir?

A-Belediyelerin               B-Sağılık Bakanlığının       C-İş verenlerin     D-İşçilerin

Soru-83-İş kazaların % kaçı işveren ve yönetimin kusurlarından olmaktadır?

A-% 20                           B-% 4                                 C-%6                     D-%8

Soru-84- İş kazaların % kaçı çalışanların hatalarından  meydana gelmektedir?

A-% 80                           B-% 4                                 C-%6                     D-%20

Soru-85-İş güvenliği hangi işbirliği ile sağlanır?

A-Devlet-İş veren-İşçi işbirliğinle sağlanır?

B-Belediye İş veren işçi iş birliği

C-İş veren –Sendika işçi iş birliği

D-Sendika – İşçi  işveren   işbirliği

Soru-86- İş kazalarının ve meslek hastalıklarının meydana gelmesinin bazı faktörleri nelerdir?

A-Duman ve gazdan zehirlenmeler.

B-Tozlu ortamlarda çalışmalar.

C-Radyasyon

D- Hepsi

Soru-87- İş kazalarının ve meslek hastalıklarının meydana gelmesinin bazı faktörleri nelerdir?

A-Sıcak soğuk çalışma ortamı.

B-Gürültü ve titreşim.

C-Makine ve teçhizat kaptırma.

D-Hepsi

Soru-88- İş kazalarının ve meslek hastalıklarının meydana gelmesinin bazı faktörleri nelerdir?

A-Kayma ve düşmeler.

B-Elektrik çarpması.

C- Psikolojik faktörler.

D-Hepsi

Soru-89-Bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir.

A-Nitelikli insan gücü.

B-Sermaye

C-Makine ve araç gereç (yüksek teknolojik)

D- Hepsi

Soru-90-4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan haftaya ne ad verilir?

A-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası

B-İşçi Sağlığı Haftası

C-İş Güvenliği Haftası

D-İnsan Sağlığı Haftası

Soru-91-İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında işveren mesuliyeti

aşağıdakilerden hangisidir?

A-İşyeri açılmadan iş güvenliği tedbirlerinin alınması,

B-İşyeri eğitimine önem verilmesi.

C-İşbaşı eğitimine önem verilmesi

D- Önce insan unsuruna, sonra da üretimin güvenliği ve verimin sağlanması.

Soru-92- İş kazalarının %80 dolayında kimin hatasından kaynaklanmaktadır.
A-İşverenlerin ve yönetim                             B-Mevzuatın

C-İşyerinin                                                     D-Çalışanların

Soru-93- İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması veya barışın-huzurun

sağlanmasında kimlerin işbirliği gereklidir?

A-İşveren-İşçi işbirliği                                   B-İşçi-Devlet işbirliği

C-Sendika-Devlet işbirliği                             D-Devlet-İşçi-İşveren üçlüsü

Soru-94-3308 Sayılı Kanunu adı nedir?

A-Sendikalar Kanunu                                     B-Basın İş Kanunu

C-Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu           D-Sosyal Sigortalar Kanunu

Soru-95-En az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde işyeri hekimi bulundurma mecburiyeti

Hangi kanunun hükümlerinde yer alır?

A-Umumi Hıfzıssıha Kanunu                          B-Belediyeler Kanunu

C-İş Kanunu                                                     D-Borçlar Kanunu

Soru-96-İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

A-Belediyeler kanunu                                     B-İş Kanunu

C-Sosyal Sigortalar Kanunu                            D-Anayasa

Soru-97-İş Güvenliği  mevzuatına ilişkin düzenlemelerin büyük bir kısmı hangi

Kanun baz alınarak yapılmıştır?

A-854 sayılı deniz İş Kanunu                          B-1580 sayılı Belediyeler Kanunu

C-5680 Basın İş Kanunu                                  D-1475 İş Kanunu

Soru-98-İş veren, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla hükümlüdür

hükmü  hangi kanunda vardır?

A-Umumu Hıfzıssıha Kanunu                          B-İş Kanunu

C-Belediyeler Kanunu                                       D-Sosyal Sigortalar Kanunu

Soru-99-Aşağıdakilerin den hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı değildir?

A-İş Müfettişleri                                                B-İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı

C-Çıraklık ve Yaygın Eğitim Müdürlüğü          D-İş Güvenliği Müfettişleri

Soru-100-İş Güvenliğinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A-Üretimi korumak                                          B-İşçiyi korumak

C-İş verimin artırmak                                       D-İş güvenliğin sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Sağlığı İş Güvenliği Cevap Anahtarı

 

 

1-B                                    51-D

2-A                                    52-B

3-B                                    53-C

4-A                                    54-D

5-D                                    55-A

6-C                                    56-A

7-A                                    57-A

8-D                                    58-C

9-D                                    59-B

10-D                                  60-D

11-A                                  61-C

12-C                                  62-B

13-B                                  63-A

14-D                                  64-D

15-B                                  65-A

16-C                                  66-C

17-D                                  67-A

18-D                                  68-D

19-B                                  69-C

20-D                                  70-D

21-D                                  71-B

22-A                                  72-C

23-D                                  73-C

24-D                                  74-D

25-D                                  75-D

26-D                                  76-B

27-B                                  77-A

28-C                                  78-D

29-C                                  79-A

30-B                                  80-A

31-A                                  81-A

32-A                                  82-C

33-A                                  83-A

34-A                                  84-A

35-C                                  85-A

36-A                                  86-D

37-D                                  87-D

38-B                                  88-D

39-B                                  89-D

40-C                                  90-A

41-D                                  91-D

42-D                                  92-D

43-B                                  93-D

44-D                                  94-C

45-D                                  95-A

46-C                                  96-C

47-A                                  97-D

48-C                                  98-D

49-A                                  99-C

50-C                                 100-C

KAYNAK : KONYA MEM

Etiketler: ,

USTALIK EĞİTİMİ İNSAN SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SORULARI ve CEVAPLARI Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ