Okullarımızda Başarıyı Arttırıcı Önlemler

Erkan DÖŞGenel, OKUL, Okul Evrakları, Okul_Evrakları3 Yorum20 Şubat 2016

BAŞARIYI ARTTIRICI TEDBİRLER

Okullarımızda öğrencilerimizin başarı ve başarısızlıkları önem verilen konuların başında gelir. Her öğrencinin başarılı olması için çaba gösterilir. Başarıyı arttıracak tedbirlerin alınarak başarı yüzdesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda başarıyı arttırmak için neler yapılabileceği konusunda bir araştırma yaptım ve maddeler halinde ele aldım.

 • Okul-Veli İşbirliğinin Arttırılması

Sınıf öğretmenlerinin ve rehber öğretmeninin Öğrenci velisi ile görüşmeler yaparakişbirliği arttırılmalı.

 • Öğrenci-Öğretmen İletişimi Arttırılması

Öğrencinin dersi sevmesinde ve derste başarılı olmasında önemlifaktörlerden birisi öğrencinin öğretmenle olan iletişimidir. Öğrencilerin,sevdikleri öğretmenlerin derslerine karşı daha ilgili oldukları ve bu derslereçalışırken daha istekli davrandıkları bilinen bir gerçektir. Bu nedenleöğretmenlerin öğrencilere karşı tutum ve davranışları öğrencilerin başarıdüzeylerini etkilemektedir. Öğretmenler sınıfındaki öğrenciler arasında ayrımyapmadan, tüm öğrencilere karşı aynı yakınlık ve ilgiyi göstermelidir.Öğretmen birkaç öğrenciyle dersi işlememeli tüm öğrencilerin derse aktifkatılımını sağlamalıdır.

 

 • Okul Ders Programlarının Öğrencilere Göre Ayarlanması

Öğrenci başarısını olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de zor derslerinaynı güne konulmasıdır. Bu durum öğrencilerin enerjilerinin azalmasına,motivasyonlarının düşmesine neden olmaktadır. Zor algılanan sayısal dersleringünün ilk saatlerine konulmasına, zor derslerin üst üste konulmamasına dikkatedilmeli, sayısal ve sözel dersler uygun dağıtılmalıdır. Aynı gün ikiden fazlasınav yapılmamasına ve zor derslerin sınavlarının aynı güne konulmamasına özen gösterilmelidir.

 

 • Ders çalışma yöntemlerinin   öğretilmesi ve bunların uygulanmasının aile ve öğretmen tarafından denetlenmesi.

Okul rehber öğretmeni ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından ders çalışma yöntemleri öğretilmeli, ders çalışırken teknolojik cihazlardan uzak bir ortamda ,dikkat dağıtacak bir unsurun olmadığı çalışma ortamlarında ders çalışılmalıdır.

 

 • Sınıf içinde anlaşılmayan konuların tekrar edilmesi.

Sınıf İçerisinde anlaşılmayan konular anında öğretmene sorulmalı, daha sonra bu konuda tekrar yapılarak unutulmaması sağlanmalıdır. Öğrenci Uygulamalı derslerde derste anlatılan örnekler dışında farklı örneklerle konuyu desteklemelidir.

 

 • Başarı Kriterleri Oluşturulması

Öğrencilerin daha kaliteli öğrenim görebilecekleri eğitim ortamları oluşturulmalı, dolayısıyla her yönüyle kaliteli bireyler yetiştirilmeli

 • Öğrenci ile bireysel ilgilenmenin  arttırılması.

Öğrencinin öğrenme güçlükleri giderilmeli ve öğrenci düzeyine göre gerekirse bireysel ilgilenmeli

 

 • Öğrencilerin Başarı Durumlarının Periyodik olarak Değerlendirilmesi ve Takip edilmesi

Sınıf rehber öğretmenleri ve aileler tarafından düzenli olarak öğrencilerin başarı durumları takip edilecek. Başarısız konularda tekrarların yapılması ve başarıyı arttıracak durumlar konuşulmalıdır.

 

 • Sayısal Dersleri Öğretiminde Özel Tedbirler Alınması

Bilişim Teknolojileri Alanı Sayısal bir alandır. Dolayısıyla bölüm dersleri sayısal ağırlıklıdır.Sayısal dersler öğrencilerin kendi başlarına okuyarakanlayamayacakları, her konunun birbiriyle bağlantılı olduğu, birkonunun öğrenilmesinin önceki konunun tam olarak öğrenilmesinebağlı olduğu derslerdir. Anlaşılmayan konular hakkında öğretmenöğrencileri soru sormaları konusunda cesaretlendirmeli, buderslerden başarılı olabilecekleri konusunda onları motiveetmelidir. Sayısal derslerin öğretiminde öğretim metot veteknikleri gözden geçirilmelidir. Laboratuvarlar, görselaraç-gereçler etkin olarak kullanılmalı yaparak yaşayarak öğrenmesağlanmalıdır.

 

 • Sosyal-Kültürel Faaliyetlere Önem Verilmesi

Öğrencilerin okulda yapılacak ders dışı faaliyetlere katılması okulakarşı ilgisini artıracak, kendisini tanımasına, yeteneklerini ortayakoymasına ve dinlenmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle sosyal vekültürel faaliyetlere önem verilmeli, düzenlenecek etkinliklere tümöğrencilerin ayrım yapılmadan yetenekleri ölçüsünde katılmasısağlanmalıdır. (Her öğrencinin, yeteneğine göre sportif ve sosyalfaaliyete katılmasını sağlayacak uygulamalara yer verilmelidir).

 

 • Öğrencilerin amaç belirlemelerine yardımcı olunması.

Her öğrencinin ileriye yönelik hedefleri olmalı ve amaçlarını belirlemede yardımcı olunmalıdır.

 

 • Ailelerin özellikle  evlerinde öğrencinin   her dersten okulda neler öğrendiklerini  öğrenmeli

Okulda öğrencinin kontrolünün ders öğretmeninde ve okul idaresindedir. Evlerinde de ailenin öğrencinin o günkü derste neler öğrendiğini sormaları, yardımcı olacakları konular varsa yardım etmelidir.

 • Öğrencinin kendine güven duyan ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak  yetiştirilmelerini.

Öğrenciye güven duygusu aşılanmalı, kendini yetersiz hissetmemesi sağlanmalıdır.

 • Öğrencilere  bazen basit sorular sorarak teşvik edilmeleri.

Öğrenciler ağır sorularla dersten soğumaları sağlanmamalı, basit sorulardan başlanarak önce derse ısındırmalı, kendine güvenini getirmeli , daha sonra ağır sorulara geçilmelidir.

 

 • Sınıfta öğrencilere gelişimleri ölçüsünde karara katılma hakkı verilmesi, sorumluluk tanınması, yasakları azaltarak, sınıfı, istenen davranışın gösterilebileceği ortam haline getirmelidir

Sınıf kuralları birlikte kararlaştırılmalı, sürekli baskıcı tutumda bulunulmamalıdır.

 

 • Davranış Bozukluğu ve uyum sorunu olan öğrencilerle yakından ilgilenmeli

Davranış bozukluğu veya uyum sorunu yaşayan öğrencilerleyakından ilgilenilmeli bu tür öğrenciler kesinlikle dışlanmamalı buöğrencilerle birebir görüşmeler yapılıp sorunun kaynağının ne olduğutespit edilip ona göre çalışmalar yapılıp bu olumsuz durumlarınortadan kaldırılması için gereken çalışmaların yapılması .

 

 • Ödüllendirme

Okul genelindeki başarıları okulun ödüllendirmesi öğrenci başarısınıolumlu yönde etkileyen bir faktördür. Ödüllendirme gerekli şekilde vegerektiği takdirde okul müdürlüğünce yapılacaktır.

 

 

 

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

 

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi

 

Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Okullarımızda Başarıyı Arttırıcı Önlemler Hakkında Yapılan Yorumlar

 1. Şadiye dedi ki:

  Seçtiğim maddeyi de kullanmayabilirim.

 2. Şadiye dedi ki:

  Seçtiğim maddeyi ufak da olsa değiştirdim, yine değiştirebilirim. Altındaki yorumları kullanmayabilirim.

 3. Şadiye dedi ki:

  Okullarımızda Başarıyı Artırıcı Önlemler başlığı altındaki maddelerden birkaç tane seçip (belki altındaki yorumları da kısmen veya tamamen, aynı veya değişikliklerle yazıp söyleyebilirim.) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi dramada kullanmak üzere (belkideğişiklikler yaparak) yazıp söyleyebilirim. İzninizle ve bilginize.

Okullarımızda Başarıyı Arttırıcı Önlemler Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ