Mesleki Gelişim Sınav Soru ve Cevapları (Kalfalık-Ustalık)

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum7 Mayıs 2014

MESLEKİ GELİŞİM SORULARI İNDİR

KONYA-EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KALFALIK BÖLÜMÜ MESLEKİ GELİŞİM DERSİ SINAV SORU VE CEVAPLARIDIR.

1- Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralı             B) Gelenek ve görenek             C) Görgü kuralı           D) Hukuk kuralı

 

2- Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk kuralları             B) Din kuralları           C) Gelenek ve görenekler       D) Hiçbiri

 

3- Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

A) Otobüste yaşlılara yer vermemek                  B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak

C) Namaz kılmamak                                           D) Sözle sarkıntılık etmek

 

4- Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre-Zaman-Uyarıcı                          B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı

C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım                                                D) Çevre-Zaman-Kalıtım

 

5- Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?

A) Etkileşim                      B) Uyarıcı                  C) Kalıtım                    D) Organizma

 

6- Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?

A) Dürtü                        B) Güdü                       C) Şuur                           D) Gelişme

 

7- Babanın egemenliğine dayalı aileye ne ad verilir?

A) Ataerkil aile                    B) Anaerkil aile                   C) Eşitlikçi aile                     D) Geniş aile

 

8- Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği, iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir.

A) Toplumsal Grup                B) Kişisel Grup                 C) Baskı Grupları               D) Toplumsal Etkileşim

 

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir?

A) Nedensiz çatışmalar                 B) Sevgi ve saygı     C) İşe gelirken isteksizlik          D) Asık suratlar

 

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?

A) Olumlu bakış açısı                     B) Sorumluluk alma ve paylaşma isteği

C) Katılım ve işbirliği                                            D) Birbirini engelleme

11-İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim                         B) Diksiyon                                C) Telefon                          D) Dil

 

12- Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses, şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne ad verilir?

A) Şive                           B) Lehçe                    C) Ağız                             D) Dil

 

13- Latince anlamı “söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.

A) Türkçe                          B) Konuşma                          C) Diksiyon                           D) Boğumlama

 

 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi Üslup çeşitlerinden biri değildir?

 A) Alçak Üslup                       B) Yüksek üslup                     C) Sade Üslup                    D) Karışık Üslup

 

15- Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilmektedir?

A) Şiddet                     B) Yükseklik                  C) Tını                       D) Pes Ses

 

16- Aşağıdakilerden hangisi bir kusur değildir?

A) Kuvvetsizlik                  B) Ses Titrekliği                      C) Pes Ses              D) Tiz ve Keskin Ses

 

17- Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?

A) Kuvvetlilik                  B) Ton                          C) Güç                          D) Tiz Ses

 

18- Konuşurken ses perdelerinin değişmesine ne ad verilir?

A) Tonlama                       B) Diksiyon                       C) Selen                            D) Büküm

 

19-Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?

A) Harf                          B) Hece                         C) Kelime                            D) Cümle

 

20- Ses aletinin hareketiyle birçok hecenin farklarının belirtilmesine ne ad verilir?

A) Boğumlanma                        B) Durak                     C) Söyleniş                         D) Ulama

 

21- Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?

A) Fonetik                         B) Ulama                   C) Boğumlanma                    D) Sadeyi

 

22- Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen boğumlanma organlarından biri değildir?

A) Çene                    B) Diş                           C) Diş etleri                           D) Damak

 

23- Söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadeyi                      B) Söyleniş                C) Boğumlanma                       D) Ulama

 

24- Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?

A) Diksiyon                      B) Sadeyi                    C) Söyleniş                             D) Ulama

 

25- Aşağıdakilerden hangisi sözlü mesajdır?

A) Tokalaşmak                 C) Ağzını oynatmak                   B) Sarılmak                 D) Mektup

 

26- Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?

A) Beden dilini anlamak bir yetenektir.                                     B) Dil söylemezse beden söyler.

C) Beden dili bedenimizle verdiğimiz mesajdır.                       D) Sözsüz mesaj bir mesaj türüdür.

 

27- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajdır?

A) Telefonla mesaj                     B) Gülümsemek                     C) Dilin sürçmesi                  D) E-posta

 

28-İlk izlenimde en önemli belirleyici unsur hangisidir?

A) Ne söylendiği                   B) Nasıl söylendiği              C) Niçin söylendiği               D) Nerede söylendiği

 

29- Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?

A) El ele tutuşma                  C) Gülümseme                 B) Tokalaşma                 D) Yakınında durma

 

30- Konuşma esnasında kimi ses ve sözlerin canlandırılmasına ne denir?

A) Jest                                B) Kıskançlık                       C) Taklit                        D) Mimik

 

 

31- Aşağıdakilerden hangisi araç ve aksesuarları mesaj amaçlı kullanma nedeni sayılmaz?

A) Farklı görünmek için                            B) Kullanılan araçlar beğenildiği için

C) Niyeti ifade etmek için                         D) Araç ve aksesuarları tanıtmak için

 

32- Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin iş birliğine hazırolmadığı görüntüsünü verir?

A) Gülümseme                                    B) Eller ve avuç içlerinin açık olması

C) Yere bakma                                    D) Başkalarına yakın durma

 

33- Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

A) Dik duruş                               B) Eller arkada, çene yukarıda

C) Kollar, eller ve avuç içleri açık                            D) Kolları göğüste kavuşturma

 

34 -Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin sıkıntıyaşadığını belirten davranış değildir?

A) Çıkışa ve saate bakma                                      B) Kıpırdanma ve ayaklarını sallama

C) Nefesini üfleyerek verme                         D) 4 rakamını andıran bacak bacak üstüne atma biçimi

 

35- “Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü solumahangi duygunun yaşandığınıgösterir?

A) Endişe ve kaygı               B) Üzüntü              C) Tedirginlik              D) Öfke

36- Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

A) Rahatlık ve açıklık                                              B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu

C) İş birliğine hazır olma                                         D) Kendine güvenme

 

37- Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?

A) Esneme                  B) Göz teması                C) Tırnak ısırma               D) Düğmelenmemiş ceket

 

38- Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme, kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?

A) Öfke                          C) Rahatlık                  B) Şüphe duyma                            D) Savunmaya geçme

 

39- Bayanların başlarını yana eğik durumda tutup bakmaları hangi duygu içerisinde olduklarını gösterir?

A) Gergin                    B) Endişeli                  C) İlgi bekleme                    D) Üzüntülü

 

40- Kişinin başka birine yan bakması hangi mesajı ifade eder?

A) Alçakgönüllülük               B) İlgi ya da saldırma                   C) Güvensizlik                 D) Derin düşünce

 

41- Otururken ayakların açık olarak durması erkeklerde hangi durumu yansıtır?

A) Rahatlık ve güven duygusu             B) Savunmaya geçme         C) Endişe ve kaygı           D) Tedirginlik

 

42- Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

A) Selamlaşma                           B) Çağırma                       C) Vedalaşma                   D) Ağlama

 

43- Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz ne olur?

A) Dengeli ve kendine güvenlidir.                                     B) Güçlü ve üstünlük duygusu yaşamaktadır.

C) Güvensiz, çekingen ve endişelidir.                               D) Şiddete eğilimlidir.

 

44- Kız ve erkek çocuklarının ergenliği ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ergenlik çağlarının başlarında, kız çocukları erkeklere oranla daha iriyapılıdır.

B) Ergenlik çağının başlangıcı, bireysel özelliklere göre değişir.

C) Ergenlik çağında bireyde fiziksel değişmeler görülür.

D) Ergenlik çağı tüm bireylerde aynı zamanda başlar.

 

45- Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi bireyin zihinsel özellikleriyle ilgili değildir?

A) Anlama ve yorumlama ile ilgili niteliklerdir.                       B) Zaman içerisinde gelişir ve olgunlaşır.

C) Hem kişisel hem de çevre faktörlerinden etkilenir.              D) Refleks hareketlerden oluşur.

 

46- “Gerek iç gerekse dış dünya dan edinilen bilgilerin yorumlanması vedüzenlenmesidir.” Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhakeme                             B) Düşünme                         C) Algılama                              D) Yetenek

 

47- “Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilipyorumlanması” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Muhakeme                        B) Düşünme                            C) Algılama                       D) Yetenek

 

48- Muhakeme kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğruolarak verilmiştir?

A) Gerek iç gerekse dış dünya dan edinilen bilgilerin yorumlanması ve düzenlenmesidir.

B) Yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmiş ve gelecekle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama

gücüdür.

C) Bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla kullanabilmeyeteneğidir.

D) Bilgi ve çözümlerin sebep-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilipyorumlanmasıdır.

 

49- Bireyin kendini tanıma sürecinde, önce varlık alemine bakması aşağıdakikazanımlardan hangisini sağlamaz?

A) İnsan olarak evrendeki yerini değerlendirebilmesini sağlar.

B) Evrenin eşsiz ve benzersiz bir bütün olduğunu algılar.

C) Evrenin yaşaması için kendisine sunulduğunu ve bu yüzden kendisinin çokdeğerli ve kıymetli olduğunu anlar.

D) Evrenin ve bireyin değersiz olduğunu anlar.

 

50- Aşağıdaki yargılardan hangisi insan için doğru değildir?

A) İnsan eşsizdir.                                                B) Her türlü özen ve güzelliği hak eder.

C) Yaşam insan için bir fırsattır.                        D) Hiçbir değeri yoktur.

 

51- Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişim sürecinde gerekli değildir?

A) Kişi kendi kıymetinin farkında olmalıdır.

B) Değişim ve gelişimin imkânsız olduğunu anlamalıdır.

C) Kişi kendisini yargılamayı değil, değerlendirmeyi tercih etmelidir.

D) Kendisi ile kurulan diyalog olumlu olmalıdır.

 

52- Aşağıdakilerden hangisi hedef belirlemede yardımcı olacak unsurlardandeğildir?

A) Kendini mümkün olduğunca iyi tanımak.                     B) Gelişme arzusu içinde olmak.

C) Olumlu düşüncelerden hareket etmek.                          D) Zaman ve kaynakları dikkate almamak.

 

53- Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?

A) Ne yapmalı?            B) Neyi değiştirmeli?               C) Çabalamak neye yarar?          D) Neye ulaşmalı?

 

54- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?

A) İhtiyaçları sınıflandırma                                        B) Muhtemel çözümler geliştirme

C) Çözümleri değerlendirme                                      D) Sorunu tanımlama

 

55- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme çabasını olumsuz etkilemez?

A) Metotlu çalışmamak                                       B) Sorunu yanlış tanımlamak

C) Risk alamamak                                               D) Esnek düşünmek

 

56- Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisindenyararlanılmaz?

A) Düşünce üretimi rahatlığı                 B) Tartışma               C) Benzetme             D) Alternatifleri azaltma

 

 

 

57- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz etkileyen tavırlardan birisideğildir?

A) Çabucak genellemelere varmak                             B) Herkesi kolayca anlayıp çözebileceğini düşünmek

C) Karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmak                      D) Düşüncelerinizin kesin doğru olduğuna inanmak

 

58- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunum için yapılması gerekenlerden birisi değildir?

A) Konunuzu ve amacınızı belirleyebilmek                                B) Dinleyicileri tanımaya çalışmak

C) Olabildiğince fazla bilgi aktarmaya çalışmak                        D) Temel noktaları tanımlamak

 

59- Aşağıdakilerden hangisi zamanı verimli kullanma çabasını olumsuz etkiler?

A) İşlerin ve sorumlulukların tek elde toplanması                           B) Önceliklerin belirlenmesi

C) Çalışma ve yaşam ortamlarının düzene sokulması                      D) İyi bir planlamanın yapılması

 

60- Aşağıdakilerden hangisi stresle mücadelede etken değildir?

A) Ümitli olmak                                                B) Olayları ve durumları olumlu yönleriyle görebilmek

C) Stres yaratan durumları önemsememek                       D) Yanlış yapmaktan korkmamak

 

61- Aşağıdakilerden hangileri iyi bir arkadaşın niteliklerinden birisi değildir?

A) Arkadaşına ilgi gösterir                                                  B) Kendi beklentilerini esas alır

C) İlişkileri korumak ve yaşatmak için çaba harcar                           D) Karşısındakini dinler

 

62- Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında ilişkilere zarar verecekdavranışlardandır?

A) Takım üyelerine karşı saygılı olmak                   B) Açık fikirli ve yapıcı olmak

C) Hiyerarşiyi önemsememek                               D) Arkadaşlarının fikirlerine olumlu yönde bakmak

 

63- Aşağıdakilerden hangisi öz güvenin oluşmasında etken olan unsurlardan değildir?

A) Bilgi                        B) Tecrübe                     C) İnanç                      D) Tevazu

 

64- Girişimciyi kendi işini kurma kararına getiren nedenler aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kendi kendinin patronu olmak                              B) Kendi geleceğine kendinin karar vermesi

C) İnsan ilişkilerini geliştirme isteği                       D) İş fırsatlarını değerlendirme isteği

 

65- Öncelikle girişimci iş fikri belirlerken aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz?

A) İş deneyimleri                    B) Ortaklar                 C) Bilgi ve becerileri                 D) Piyasadaki fırsatlar

 

66- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde olduğu piyasalardan biri değildir?

A) Müşteri piyasası             B) Girdi piyasası                 C) İş gücü piyasası             D) Ekonomi piyasası

 

67- İş fikrinin bağlantıda olacağı piyasaların ve genel özelliklerinin belirlenmesinden sonragirişimci neyin analizini yapmalıdır?

A) Sektörün                     B) Müşteri kitlesinin               C) Girdi piyasalarının                 D) İş gücünün

 

68- “İş fikirlerinin başarılı olması için toplumsal verileri derlemek ve bunların başarılı birşekilde yorumlamak zorundadır.” ifadesi kimin özelliklerindendir?

A) Yönetici                             B) Başkan                      C) Girişimci                           D) Ustabaşı

 

69- Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin piyasadaki rakiplerini araştırırken göz önünde bulundurmaları gereken temel niteliklerden biri değildir?

A) Üretim kapasiteleri      B) Yerleşim yeri ve özellikleri     C) İşletme sermayesi güçleri  D) Ürün ve hizmet

 

70- Aşağıdakilerden hangisi ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacaközelliklerden biri değildir?

A) Ürün ya da hizmetin tanımlanması            B) Ürün ve hizmetlerin piyasadaki rakiplerin farkları

C) Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri               D) Müşterilerin ürün ve hizmetlerden hangi faydaları sağlayacağı

 

71- Yasalar açısından işletmeleri gruplandığınızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tek kişi işletmeleri                    B) Şirketler                    C) Kamu işletmeleri                     D) Kooperatifler

 

72- Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest melek erbabının oluşturduğu şirket türündeaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sermayenin tamamı işletme sahibine aittir.                B) Yönetim ortaklara aittir.

C) Kâr ve zararın tamamı işletme sahibine aittir.            D) İşletme yönetimi, sermayesi işletme sahibine aittir.

 

73- Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret kanununda yer alan sermaye şirketlerinden biri değildir?

A) Kolektif şirket               B) Limitet             C) Anonim           D) Sermaye payları bölünmüş komandit şirket

 

74- Aşağıdakilerden hangisi şahıs şirketidir?

A) Anonim                       B) Kolektif                       C) Limitet                           D) Kooperatif

 

75- “Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, payları bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnızsermayesi ile sorumlu olan şirkettir” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Limitet                            B) Anonim                      C) Adi komandit                   D) Kooperatifler

 

76- Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin kuruluşlarındaki kurallardan biri değildir?

A) Kooperatife giriş ve çıkış serbest değildir.

B) Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler.

C) Kâr ortaklara, kooperatifle yaptıkları iş oranında dağıtılır.

D) Sermaye karşılığı verilecek faiz sınırlıdır (faiz oranı düşüktür).

 

77- Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) İş fikri belirleme                  B) Araştırma                C) Koordinasyon                   D) Organizasyon

 

78- İşletmelerin, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren tasarıaşağıdakilerden hangisidir?

A) Plan                             B) Araştırma                               C) Örgütleme                          D) Planlama

 

79- “Tutulacak yol davranış biçimidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon                             B) Araştırma                         C) Plan                           D) Planlama

 

80- Planlamada belirlenen işletme amaçlarına ve bunlara ulaşmak için seçilen işler, kişiler veiş yerleri arasında yetki ilişkilerinin kurulması faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir.

A) Koordinasyon                              B) Organizasyon                    C) Araştırma                            D) Planlama

 

81- “Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için işletmenin bütün faaliyetlerininuyum içersinde yürütülmesi fonksiyonudur.” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon                        B) Organizasyon                         C) Araştırma                       D) Planlama

 

82- İşletmede kullanılacak ham madde, makine, bina, araç gereçler vb. elde edilmesi ve işlerinkonusuna göre düzenlenmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) İnsan gücü organizasyonu                                                        B) Koordinasyon

C) Yer, araç ve yönetimlerin belirlenmesi                                    D) Planlama

 

83- Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonun ilkeleri ve tekniğinden biri değildir?

A) Koordinasyon, sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yolu ilesağlanmalıdır.

B) Plan yapılıp, politikalar kararlaştırılırken, daha başlangıçta koordinasyonsağlanmalıdır.

C) Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerine olan etkileri göz önüne alınarak

koordinasyon yapılmalıdır.

D) Koordinasyon sürekli bir işlem olarak düşünülmemelidir.

 

84- “Bir fayda yaratmak için girişilen faaliyetler dizisi olarak tanımlanır” ifadesi neyintanımıdır?

A) İş Planı                              B) İş                                      C) Doküman                               D) Kredi

 

85- Yatırımcı veya faizle finans sağlayan kişi kurum veya kuruluşlara iş tasarısı hakkında bilgi veren dokümana ne ad verilir?

A) İş planı                                B) Doküman                                   C) İş                               D) Kredi

86- İş planı aşağıdaki konulardan hangisini içermez?

A) Girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini                                    B) Piyasa özelliklerini

C) İşletmenin yasal yapısını                                              D) İş kurmada rehber olmayı

 

87- Planlama, denetleme amacı ile kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılır ifadesi hangisınıflandırma çeşididir?

A) Süreye göre sınıflandırma                                         B)İşleve göre sınıflandırma

C) Planına göre sınıflandırma                                         D) Faaliyet alanına göre sınıflandırma

 

88- Bir iş planında işin tanımı, pazarlama, organizasyon planı, finansman neyi içermektedir?

A) İş planı çeşitleridir.            B) İş planı bölümleridir.           C) İş planı sınıflarıdır.         D) İş planı türleridir.

 

89- Bir iş planında şu bilgilerden hangisi yer almaz?

A) İş yerine ait bilgiler             B) Pazarlama stratejisi           C) İşçiye ait bilgiler         D) Mali düzenlemeler

 

90- Binanın; büyüklüğünün, yerinin, planının, konumunun ve gerekli ticaret araçlarınıntanımlanması ifadesi hangi bölüme ait bilgilerdir.

A) İş yerine ait bilgiler         B) Pazarlama stratejilerine          C) İşe ait bilgiler            D) Mali düzenlemelere

 

91- Aşağıdakilerden hangisi işin fiilen kurulması ile ilgili değildir?

A) İş yeri kiralama,          B) Yasal kuruluş işlemleri,             C) Personel temini,            D) Rakiplerle iletişim.

 

92- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş yerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) İş gücü gereksinimi ,                        B) İş fikri,                C) Çevresel etkiler,                 D) Enerji gereksinimi.

 

93- Aşağıdakilerden hangisi VUK’ da mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlüolduğu hususlardan biri değildir

A) Vergi levhası ,             B) İşe başlama,           C) İşi bırakma,         D) Adres ve iş yeri sayısındaki değişiklik.

 

94- Aşağıdakilerden hangisi Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tacirlerin belediyeyekarşı sorumluluklarında biri değildir?

A) İş yeri açma, çalışma ruhsatı alma ve harç ödeme,                          B) İlan ve reklam vergisi ödeme,

C) Çevre temizlik vergisi ödeme,                                                         D) Isınma ve elektrik ödeme.

 

95- Kendi adına bağımsız çalışanların İşe başladıktan sonra zorunlu veya kendilerininbaşvurdukları sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BAĞ-KUR,                                B) Emekli sandığı,                          C) S.S.K,                         D) Hepsi

 

96- Üretim araçları ve malzemelerin üretim alanı üzerindeki düzenlemesi seçilen üretimsistemine göre yapılır. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan düzenleme türlerinden biri değildir?

A) Üretilecek mamule göre düzenleme                                     B) Karışık durumlu düzenleme

C) Üretime göre düzenleme                                                       D) Sabit durumlu düzenleme

 

97- Girişimci iş yerinin teknik ve idarî donanım gereksinimini belirlerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?

A) Makine-ekipman yerleşimi,         B) Bina içi yerleşim,     C) İklim şartları,        D) Bina dışı düzenlemeler.

 

98- Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi geliştirme aşamalarından değildir?

A) Kendi ayakları üzerinde durur hale getirme.                             B) Kullanılan kapasiteyi yükseltmek,

C) İşletmeye yeni kapasiteler eklemek,                                          D) İşletmeyi kurmak

 

99- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kapasite seçimi faktörlerinden biri değildir?

A) Talep,                      B) Finansal kaynaklar,                          C) Risk                      D) Maliyetler,

 

100- işletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale geldikleri ilk dönemde

girişimciler minimum ………… almalıdırlar?(Soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.)

A) Risk,                        B) İş gücü,                        C) Kapasite,                       D) Sermaye

 

 

101- İşletme gelişme planının başarısı ve hızı girişimcinin ne kadar doğru işletmecilik yaptığına

ne kadar başarılı bir……………….. olduğuna ve ne kadar doğru bir sistem kurduğuna

bağlıdır?(Soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.)

A) İş gücü,                       B) Kapasitesi,                  C) İşletme yöneticisi,                        D) Makine-donanımı,

 

102- İşletmenin üretim kapasitesini artırmak belirli bir süre içersinde, mevcut iş

gücü,……….ve teknoloji gibi üretim faktörlerini rasyonel biçimde kullanarak meydana

getirebileceği üretim miktarının artırılmasıdır?(Soruda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır.)

A) Makine,                              B) Kapasite,                     C) Üretim,                  D) Kaynak,

 

103- Bir başkası adına ve ona bağlı olarak çalışanlar ile onları çalıştıranlar arasında iş

ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş hukuku                         B) Anayasa hukuku                           C) Özel hukuk                  D) İşçi hukuku

 

104- Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimseaşağıdakilerden hangisidir?

A) Usta                            B) İşçi                          C) Çırak                    D) Kalfa

 

105- Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?

A) Vakıf                       B) İş alan                             C) İşveren                   D) Dernek

 

106- Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçlarından değildir?

A) İş görme borcu                                      B) Talimatlara uyma

C) Sadakat                                                 D) Ücret ödeme borcu

 

107- İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokavt                               B) Grev                      C) Sözleşme                     D) Fesih

 

108- Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarından biri değildir?

A) Ücret ödeme borcu                                                                B) Malzeme temin etme borcu

C) İş güvenliği ve işçi sağlığını görme borcu                            D) Sadakat borcu

 

109- Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi

ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih                               B) Feshi ihbar                          C) Sözleşme                          D) Grev

 

110- Hizmet sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın, fesih tarihinden belli bir süre önce bunu

karşı tarafa bildirimle haber vermesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fesih                            B) Feshi ihbar                         C) Sözleşme                      D) Grev

 

111- Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve

birbirinden etkilendikleri ortama ne denir?

A) Ekosistem                    B) Çevre                            C) Ekolojik denge                        D) Yaşam kalitesi

 

112-Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böyleceinsanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?

A) Ekolojik denge                         B) Atık                         C) Ekosistem                       D) Çevre kirliliği

113-Çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarınısürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini veihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğuiçinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekoloji                               B) Jeoloji                                C) Zooloji                   D) Çevre Bilimi

 

114-Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasınıönlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeyeyönelik çalışmaların bütününe ne denir?

A) Çevre hakkı                  B) Sürdürülebilir kalkınma                    C) Çevre koruma                    D) Çevre

 

115-Maddelerin yapısında var olan çeşitli şekillerde (yanma, düşme, sürtünme,hareket etme vb.) açığa çıkan güce ne denir?

A) Kinetik                              B) Baraj                          C) Atom                            D) Enerji

 

116-Aşağıdakilerden hangisi dışa bağımlı olduğumuz enerji çeşitlerinden biridir?

A) Doğal gaz                             B) Rüzgâr                           C) Güneş                      D) Jeotermal enerji

 

117- Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Jeotermal enerji                       B) Güneş enerjisi                    C) Kömür                  D) Rüzgâr enerjisi

 

118-İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik vepsikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunuve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A) Hava                        B) Gürültü                           C) Su                              D) Enerji

 

119-Ses şiddetinin ölçüm birimine ne denir?

A) Desibel                  B) Parametre                           C) Histogram                        D) Sismograf

 

120-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün, insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindenbiri değildir?

A) İşitme sistemine                      B) Stres                       C) Uykusuzluk                   D) Konsantrasyon artması

  

121-İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

A) Etik                             B) Davranış                         C) Norm                               D) Kural

 

122-İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

A) Kişisel Etik                B) Sosyal Yaşam Etiği                C) Amaçlana Sonuç Etiği             D) Kural Etiği

 

123- Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

A) Yasa                         B) Tüzük                          C) Töre                            D) Yönetmelik

 

124- Faydacılık yaklaşımı hangi etik sistemin düşüncesinde vardır?

A) Amaçlanan sonuç etiği                   B) Kişisel etik                   C) Sosyal yaşam etiği               D) Kural etiği

 

125- Bir toplumda geçerli olan etik değerler başka toplumlarda kabul görmeyebilir. Bu durum sonucunda hangisi gerçekleşir?

A) Toplumsal yozlaşma                    B) Etik sorgulama                  C) Etik kurallar                  D) Etik liderlik

 

126- Yönetir, düzeni sürdürür, kısa vadeli bakar, mevcut durumu savunur, işleri doğru yapmaya çalışır. Bunlar aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

A) Lider                            B) Yönetici                            C) Etik lider                             D) Mesleki lider

 

127- İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

A. İş Güvenliği                                B. İş                                  C. İşçi Çalışması                         D. İşçi

 

128- Aşağıdakilerden hangisi makinelere takılan koruyucu aparatların görevlerinden değildir?

A. Kullanıcıyı korumak                                          B. Makineyi korumak

C. Etraftakileri korumak                                        D. Verimi artırmak

 

129- Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

A. Sıhhi tesisatlar                                                           B. Elektrik tesisatları

C. Isıtma ve havalandırma tesisatları                             D. Çevre düzenlemesi

 

130- Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerine ne denir?

A. Meslek hastalığı                      B. Sigortalılık                          C. işçi sağlığı                          D. İş güvenliği

131- Meslek Hastalığını tanımlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A. 506 Sayılı SSK Yasası                                                   B. 605 Sayılı Emekli Sandığı Yasası

C. 405 Sayılı Bağ- Kur Yasası                                            D. 155 Sayılı SSK Yasası

 

132- Meslek Hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Kimyasal kaynaklı                                           B- Fiziksel kaynaklı

C. Biyolojik kaynaklı                                            D-Matematik kaynaklı

 

133- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?

A- Ağır metaller                             B- Tozlar                       C- Gazlar                    D- Çözücüler

 

CEVAP ANAHTARI:

1-C,    2-A,   3-D,   4-D,   5-B,   6-A,   7-A,   8-A,   9-A,    10-D.  

11-A,  12-B,  13-C,  14-A,  15-B,  16-C,  17-B,  18-D,  19-B,  20-C.

21-C,  22-A,  23-D,  24-B,  25-D,  26-B,  27-B,  28-B,  29-A,  30-C.

 

31-D,  32-C,  33-D,  34-D,  35-D,  36-B,  37-C,  38-D,  39-C,  40-B,

 

41-A,  42-D,  43-C,  44-D,  45-D,  46-C,  47-B,  48-D,  49-D,  50-D,

51-B,  52-D,  53-C,  54-A,  55-D,  56-D,  57-C,  58-C,  59-A,  60-C,

61-B,  62-C,  63-D,  64-C,  65-B,  66-D,  67-B,  68-C,  69-D,  70-C,

71-C,  72-B,  73-A,  74-B,  75-B, 76-A,  77-A,  78-B,  79-C,  80-B,

81-A,  82-C,  83-D,  84-B,  85-A, 86-D,  87-A,  88-B,  89-C,  90-A,

91-D,  92-B,  93-A,  94-D,  95-A,  96-B,  97-C,  98-D,  99-C,100-A,

 

101-C,  102-A,  103-A,  104-B,  105-C,  106-D,  107-B,  108-D,

 

109-A, 110-B, 111-B, 112-D, 113-B, 114-C, 115-D, 116-A, 117-C,

 

118-B, 119-A, 120-D, 121-A, 122-B, 123-C, 124-A, 125-A, 126-B,

 

127-A,128-B, 129-D, 130-A, 131-A,132-D, 133-B

 

Kaynak: http://ereglimem.meb.k12.tr/

 

Etiketler: , ,

Mesleki Gelişim Sınav Soru ve Cevapları (Kalfalık-Ustalık) Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ