ASP.NET-DOĞRULAMA KONTROLLERİ

Erkan DÖŞASP.NET0 Yorum14 Mayıs 2013

ASP.NET-DOĞRULAMA KONTROLLERİ

 Doğrulama Kontrolleri, kullanıcılardan veri alınması gerektiği durumlarda, alınan verilerin doğruluğunu denetlemek için kullanılır. Bu kontroller, istemcide çalışan script tabanlı kontrollerdir.

1. RequiredFieldValidator

Kullanıcının belirtilen alanı boş geçmesini engelleyerek mutlaka doldurmasını sağlayan doğrulama kontrolüdür. Bu kontrol, belirtilen alan boş geçildiğinde istenen hata mesajını ekrana getirerek sayfanın sunucuya gitmesini engeller. RequiredFieldValidator kontrolü Toolbox panelinde Validation grubunda yer almaktadır.

<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”Bu alan boş geçilemez…

RequiredFieldValidator kontrolüne ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

    ControlToValidate: Kontrol edilecek olan sunucu kontrolünü belirlemek için kullanılır. Kontrol edilecek sunucu kontrolünün ID’si burada belirtilir.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

 

Örnek: Kullanıcı adı ve şifre alanlarının boş geçilmesini engellemek için oluşturulan uygulama yapınız.

  Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya, ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin 

 

    RequiredFieldValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrollerini ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RequiredFieldValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”Bu alan boş geçilemez”>

</asp:RequiredFieldValidator>

<asp:RequiredFieldValidator ID=”RequiredFieldValidator2″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox2″ ErrorMessage=”Bu alan boş geçilemez”>

</asp:RequiredFieldValidator>

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve

ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

 

    Uygulamayı çalıştırın ve alanları boş bırakarak butona tıklayın. Bu durumda ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.


 

 

2. RangeValidator

RangeValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen bir değerin belirli bir aralıkta tutulmasını sağlamak için kullanılır. Bunun için RangeValidator kontrolüne maksimum ve mininum değerler girilir. RangeValidator kontrolü Toolbox panelinde Validation grubunda yer almaktadır.

 

<asp:RangeValidator ID=”RangeValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”RangeValidator” MaximumValue=”100″ MinimumValue=”0″ Type=”Double”></asp:RangeValidator>

 

Bu kontrole ait özellikler şunlardır;

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

    ControlToValidate: Kontrol edilecek olan sunucu kontrolü belirlemek için kullanılır. Kontrol edilecek sunucu kontrolünün ID’si burada belirtilir.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

MaximumValue: Sınırlamada üst sınırı belirtir.

MinumumValue: Sınırlamada alt sınırı belirtir.

Type: Verinin tipini belirlemek için kullanılır.

 

Örnek: Bir öğrenciye ait 1. Ve 2. Sınav notlarının 0-100 arasında girilmesini sağlayan uygulamayı oluşturun.

Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.


 

    RangeValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrollerini ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RangeValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RangeValidator maksimum sınırı MaximumValue ve minimum sınırı MinimumValue özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

 


 

<asp:RangeValidator ID=”RangeValidator1″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox1″ ErrorMessage=”0-100 arasında bir değer giriniz” MaximumValue=”100″ MinimumValue=”0″ Type=”Double”></asp:RangeValidator>

<asp:RangeValidator ID=”RangeValidator2″ runat=”server” ControlToValidate=”TextBox2″ ErrorMessage=”0-100 arasında bir değer giriniz” MaximumValue=”100″ MinimumValue=”0″ Type=”Double”></asp:RangeValidator>

 

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

    Uygulamayı çalıştırın ve alanlara 0-100 aralığı dışında bir değer girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 


 

 

3. CompareValidator

CompareValidator kontrolü, kullanıcılar tarafından girilen değerlerin başka bir değerle karşılaştırmasını yapar. Girilen değer, başka bir alandaki bir değerle ya da belirtilen sabit bir değerle karşılaştırılabilir.

 

<asp:CompareValidator ID=”CompareValidator1″ runat=”server” ErrorMessage=”CompareValidator”></asp:CompareValidator>

 

Bu kontrole ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

ControlToValidate: Karşılaştırılacak değerin girildiği alandır.

ControlToCompare: Karşılaştırma başka bir alan ile yapılacaksa diğer alanı belirtir.

ValueToCompare: Eğer karşılaştırma sabit bir değerle yapılacaksa sabit değer burada girilir.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajı bu alana girilir.

 

Örnek: Kullanıcı kayıt ekranında şifre onayında şifrenin aynı olması istenir.

CampareValidator kullanarak değer karşılaştırmasını yapın.

Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.

 


 

    CompareValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    CompareValidator tarafından karşılaştırma yapılacak sunucu kontrolünü ControlToCompare özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    CompareValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

 


 

<asp:CompareValidator ID=”CompareValidator1″ runat=”server” ControlToCompare=”TextBox1″ ControlToValidate=”TextBox2″ ErrorMessage=”Şifre Uyuşmuyor!”></asp:CompareValidator>

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

    Uygulamayı çalıştırın ve alanlara şifre alanına farklı şifre onay alanına farklı bir değer girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 


 

 

4. RegularExpressionValidator

RegularExpressionValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen değerin belirli bir söz dizimi şeklinde girilmesini sağlamak için kullanılır. Girilen değer istenilen söz dizilimine uygun değilse sayfanın sunucuya gitmesini engelleyerek hata mesajı üretir.

 

Geniş bir kullanım alanı vardır. Örneğin, e-mail adreslerinin, telefon numaralarının, web site adreslerinin vb. girilmesinde bu kontrol ile söz dizilimi oluşturulabilir.

 <asp:RegularExpressionValidator ID=”RegularExpressionValidator1″ runat=”server” ErrorMessage=”RegularExpressionValidator”>

</asp:RegularExpressionValidator>

 

Bu kontrole ait özellikler şunlardır:

ID: Kontrol adını belirlemek için kullanılır.

ErrorMessage: Kullanıcıya gönderilecek hata mesajının girileceği alandır.

 ValidationExpression: Girilecek söz diziliminin seçileceği alandır. Söz dizilimi için programlama yazılımı belirli söz dilimleri sunar. Ancak bu söz dilimleri oldukça dar kapsamlıdır.

 

Örnek: Bir web adresinin söz dizilimini kontrol eden bir uygulama yapın.

Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.

 


 

    RegularExpressionValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

    RegularExpressionValidator söz dizilimini ValidationExpression özelliğinden Internet URL olarak seçin. HTML ve sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

 


 

RegularExpressionValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin.

HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

 

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

Uygulamayı çalıştırın ve web sitesini istenilen formatın dışında bir şekilde girin.

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 


 

5. CustomValidator

CustomValidator kontrolü, kullanıcı tarafından girilen değerleri kontrol etmek için doğrulama kontrolleri ihtiyaca cevap vermediği zaman, geliştiricilerin kendi yazdıkları doğrulama fonksiyonlarının kullanımı içindir.

 

<asp:CustomValidator ID=”CustomValidator1″ runat=”server”>

</asp:CustomValidator>

 

6. ValidationSummary

ValidationSummary kontrolü, doğrulama kontrollerinin ürettiği hata mesajlarını bir yerde toplamak için kullanılır. Bu kontrol doğrudan sayfa içine kopyalanarak kullanılabilir. Bu durumda hata mesajı ValidationSummary ile gösterilecektir. Ancak doğrulama kontrolünün kendi hata mesajı da aktif olduğu için o kontrol de hata mesajı gösterecektir. Bu durumda iki hata mesajı üretilir ki bu, tasarımda istenmeyen bir durum yaratır.

<asp:ValidationSummary ID=”ValidationSummary1″ runat=”server” />

 

ValidationSummary kontrolü kullanarak hata mesajı görüntülenecekse, hata mesajı bu kontrole yazılır, diğer kontrollerin Text özelliğine hatanın nerede oluştuğunu göstermek için * vb. tek karakterlik mesaj yazılır.

 

Örnek: Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapılan bir login panelinde gerekli kontrolleri yapan bir uygulama hazırlayın. (Bu alanlar boş geçilemez ve şifre 6 haneli sayısal bir ifade olmalıdır.)

  Web projesine boş bir sayfa ekleyin.

Sayfaya ekran görüntüsüne uygun kontrolleri ekleyin.


 

        RequiredFieldValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

        RequiredFieldValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

        RegularExpressionValidator tarafından kontrol edilecek sunucu kontrolünü ControlToValidate özelliğine ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

RegularExpressionValidator hata mesajını ErrorMessage özelliğine ekleyin.

HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

RegularExpressionValidator söz dizilimini ValidationExpression özelliğine \d{6} kodunu yazın. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

        RegularExpressionValidator ve RegularExpressionValidator kontrollerinin Text özelliğine * karakterini ekleyin. HTML ve Sunucu kontrolleri kodları sayfasından ya da Properties panelinden bu özellik ayarlanabilir.

İstenirse hata mesajı font özellikleri ve rengi Properties panelinden Font ve ForeColor özelliğinden ayarlanabilir.

 Uygulamayı çalıştırın ve web sitesini istenilen formatın dışında bir şekilde girin. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler: , , , , , ,

ASP.NET-DOĞRULAMA KONTROLLERİ Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ